286.239 intrări
871 interogări astăzi
30 martie 2015

Termen căutat: prime, 76 rezultate găsite

englezăromână
Rezultate directe
prime esențial
prime fundamental
prime început
prime întâi
prime originar
prime origine
prime primitiv
prime [chim.] afinitate
prime [com.] primă
prime [fig.] auroră
prime [fig.] eminent
prime [fig.] excelent
prime [fig.] primăvară
prime [fig.] zori
prime [mat.] indivizibil // despre numere etc.
prime [și mat.] prim
prime [fig.] foarte bun
prime [mat.] număr prim
prime [muz.] sunet fundamental
prime de prim ordin
prime punct de plecare
prime [fig.] revărsat al zorilor
prime calitate foarte bună
rudiment prime noțiuni / elemente // de gramatică, de limbă străină etc.
prime întâi / întâiul în rang
 mai multe rezultate ...
Intrări compuse
prime cause cauză primordială
raw produce materii prime
raw materials [conta.]materii prime // cont cf. IAS - 301
prime minister prim-ministru
prime quality primă calitate
superfluous prime semiton cromatic
prime number [mat.]număr prim
prime mover [mine]motor primar
prime factor [mat.]factor prim
prime cost preț de fabrică
share premium [conta.]prime de capital
share premium [conta.]prime de emisiune // cont cf. IAS - 1041
prime mover [tehn.]mașină de forță
prime mover [tehn.]sursă de energie
coprime numbers [mat.]numere reciproc prime
prime meridian meridianul de la Greenwich
raw materials [conta.]cheltuieli cu materiile prime // cont cf. IAS - 601
merger premium [conta.]prime de fuziune / divizare // cont cf. IAS - 1042
prime mover [fam.]miez al unei chestiuni
prime factorization [mat.]descompunere în factori primi
relatively prime numbers [mat.]numere reciproc prime
in prime condition în stare excelentă
debenture conversion premium [conta.]prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni // cont cf...  
premium related to capital [conta.]prime de capital // cont cf. IAS - 104
raw materials and consumables [conta.]stocuri de materii prime și materiale // cont cf. IAS - 30
 mai multe rezultate ...
Expresii / Locuțiuni verbale
prime of moon lună nouă
of prime importance de importanță esențială
a prime one [fam.]unul care se pricepe la toate
the prime of one's age floarea vârstei
the prime and ultimate ratios prima și ultima cauză
to be past one's prime a fi trecut de floarea vârstei
to sell at prime cost a vinde în preț de cost
to sell (off) under (prime) cost a vinde sub prețul de cost
total rezultate afișate: 58

Termenul a fost căutat și pe forum.
Rezultatele căutării le găsiți mai jos.

1. prime rent, prime yield, H1
2. sub-prime
3. sub prime mortgage
4. Interest in Prime Bank
5. prime 25 World Bank